Adatkezelési tájékoztatók
Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége

Email: adatvedelem@kti.hu
Dr. Timák Vivien

A Társaság a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi módon fogadja:
postai úton: 1518 Budapest, Pf. 107. címen
elektronikus úton: integritas@kti.hu email címen